NAKLADATELSTVÍ ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV

PUBLIKACE KE STAŽENÍ

EARLY WARNING FOR FLASH FLOODS

 

Editor Ivan Obrusník

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2011, 1. vydání, 94 stran.

 

ISBN 978-80-86690-91-9

 

 

 

KRÁTKÉ ÚVAHY O VODĚ

 

ČHMÚ ve spolupráci s ČNVH u příležitosti mezinárodního roku vodní spolupráce 2013

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2013, 1. vydání, 98 stran

 

ISBN 978-80-87577-24-0

 

 

 

 

 

FLOODS IN THE CZECH REPUBLIC IN JUNE 2013

 

Jan Daňhelka, Jan Kubát,
Petr Šercl, Radek Čekal

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 86 stran

 

ISBN 78-80-87577-42-4

 

 

 

 

 

POVODNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V ČERVNU 2013

 

Jan Daňhelka, Jan Kubát,
Petr Šercl, Radek Čekal

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 85 stran

 

ISBN 78-80-87577-41-7

 

 

 

 

 

PRŮVODCE INFORMACEMI PRO POVODŇOVÉ ORGÁNY

 

Autorský kolektiv
pod vedením Radka Čekala

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2011, 1. vydání, 34 stran

 

ISBN 978-80-86690-93-3

 

 

 

 

 

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK

NA KVALITU OVZDUŠÍ

V PŘESHRANIČNÍ OBLASTI SLEZSKA A MORAVY

 

Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Ewa Krajny, Blanka Krejčí, Leszek Ośródka, Vladimíra Volná, Marek Wojtylak

 

Český hydrometeorologický ústav Ostrava, 2013, 1. vydání, 186 stran

 

ISBN 978-80-87577-15-8

ČHMÚ – MĚŘENÍ A HODNOCENÍ ATMOSFÉRY A HYDROSFÉRY

 

Český hydrometeorologický ústav Praha, 2014, 1. vydání, 40 stran.

 

ISBN 978-80-87577-28-8

 

 

 

© ČHMÚ 2017 | vytvořil Jan Heroudek